De Orpheus van Amsterdam 2020

Een jaarlijkse samenspeeldag voor blokfluitisten, gambisten en zangers, georganiseerd door Huismuziek afdeling Amsterdam

Thema: If music be the food of love
Dag: zaterdag 15 februari 2020
Tijd: 10 - 17 u
Plaats: Muziekschool Amsterdam Noord
Niveau: ♪ t/m ♪♪♪♪: alle spelers die hiervoor belangstelling hebben, kunnen aan deze dag deelnemen; er wordt met alle niveau's rekening gehouden
Prijs: € 35,– voor leden van Huismuziek Amsterdam, € 50,– voor niet-leden. Er is een reductieregeling voor jongeren en mensen die weinig te makken hebben.
Aanmelden: tot 1 november 2019, via www.huismuziek-amsterdam.nl

If music be the food of love

De dag na Valentijnsdag richten wij de muzikale pijlen op : De Liefde. Beeldschone muziek op indringende teksten over de verrukking van de beantwoorde liefde, het vuur van de liefde die niet mag, het bittere van de afgewezen liefde. Niet alleen de wereldlijke liefde maar ook de geestelijke heeft schitterende muziek voortgebracht. We kiezen voor het Engelse en Duitse taalgebied. Net als voorgaande jaren werken we in deelgroepen, ingedeeld naar niveau, en is er één tutti-stuk. Niet gebonden aan een componist of tijd, kiezen we repertoire uit verschillende stijlperiodes. Nieuw is een korte inleiding aan het begin van de dag, met een toelichting op het thema en de stukken die op het programma staan.
Zoals Shakespeare al schreef: if music be the food of love, play on, PLAY ON!

Opzet van de dag:

De dag staat onder leiding van de blokfluitisten Stephan Esmeijer, Heleen Gerretsen, Marco Magalhães gambiste Margo Fontijne en zangeres Valeria Mignaco.
Ensembles worden samengesteld naar niveau, er wordt in grote en kleine ensembles gespeeld, waar mogelijk ook enkel bezet. Er zal worden afgesloten met een tutti-stuk waarin iedereen kan meedoen.

Nadere informatie bij Mirjam IJsseling