Biografie

Ik ben opgegroeid met een zangeres (en pianiste, en muziekdocent) als moeder, en ik heb thuis muziek gehoord zolang ik mij herinner. Bij haar muzikale passie begint mijn voorliefde voor de muziek uit (late) Middeleeuwen en Renaissance, tot diep in de Barok.

Dat muziek mijn vak zou worden was voor mij niet vanzelfsprekend, ondanks een duidelijk talent en een half leven piano- en blokfluitlessen. Vanzelfsprekend werd dat echter wèl toen ik als tiener gamba ging spelen, en zag dat ik juist met dit instrument de musicus kon worden die ik voelde te zijn - veelzijdig, met passie voor klank en een voorliefde voor ensemblespel, en een bijna vocale instelling. Naast mijn universitaire opleiding (ben afgestudeerd in de Pedagogiek aan de UvA) ontrolde zich mijn loopbaan als vakmusicus.

Al gedurende mijn eerste tijd aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam merkte ik dat ik mij niet wenste neer te leggen bij het klassieke beeld van de gespecialiseerde instrumentalist. Ik ontplooide me vooral graag in ensembles binnen en buiten de school: ik speelde in gambaconsorts, in broken consorts met de luitstudenten bij Anthony Bailes, en in ensemblelessen van Walter van Hauwe / Kees Boeke, Ton Koopman, Jacques Ogg, Veronika Hampe, Max van Egmond, Lucy van Dael, Jos van Immerseel, Jan Boeke, Klaas Bolt, en meer. Ik leerde van iedereen weer een ander stukje van het vak, met een schat aan podium-ervaring en repertoirekennis als bonus.
Zangles en cursussen (koordirectie, retoriek en solmisatie) en een jarenlange koor-ervaring, o.m. in Cappella Amsterdam, scherpten mijn vocale benadering steeds verder aan.
 Dat inperking van deze breedheid op termijn geen verarming maar juist verrijking betekent leerde ik met name van mijn onvervangbare docente Anneke Pols en van Wieland Kuijken. Mijn ontwikkeling tot vakmusicus mondde uit in het staatsexamen viola da gamba. Ik ontwikkelde mij verder door lessen en masterclasses van Wieland Kuijken, Jordi Savall, Laurence Dreyfuss, Alison Crum, William Dongois (diminutiepraktijk van de 16e eeuw), Andrew Lawrence-King e.a. Beroepsleven

Mijn beroepsleven heeft zich in de loop van de verdere jaren uitgekristalliseerd in de hieronder genoemde specialisaties, waarbij ik op vele podia in Nederland musiceerde, alsmede in Duitsland, Engeland en Ierland, Zweden, Italië, Polen, Frankrijk, Zwitserland, België, Kroatië en Japan, en waarbij ik meewerkte aan CD-, radio- en TV-opnamen.

Ensemblespeler in kleine ensembles voor vroege muziek

Ik was de vedelspeler in ensemble ReSolUt (muziek van het Bourgondische hof, 15e eeuw; Willem Mook, Harry van Berne e.a.), speelde in ensemble Cronike (16e- en 17e-eeuws Nederlands en Engels repertoire met Eveline Juten), als invaller in The Spirit of Gambo en in Trigon, in The Great Charm, en in meerdere losse ensemble-projecten met 15e- tot 17e-eeuws repertoire; met Judi Haynes-Smart (sopraan) en met Ronald Threels (tenor) werk ik samen in duo's.
Ik ben mede-oprichter van Ensemble Corona, (14e, 15e en 16e eeuw) dat sinds 2001 een centrale plaats inneemt in mijn muzikale bestaan. Ensemble Corona heeft een eigen pagina op deze website en een eigen website.
Voor muziek uit de late 15e eeuw en de 16e eeuw bezit ik meerdere passende instrumenten: een laatmiddeleeuwse vedel, een vroege basgamba en een vroege 5-snarige diskantgamba van Gesina Liedmeier.

Werk met koren: begeleiding en passieconcerten

Ik werkte in vele tientallen koorprojecten mee, als solist (kantates, passies), met een ensemble als 'colla parte'-versterking of in meerkorige muziek, als continuospeler in de begeleidende rol, en zelfs als diminutiespeler waarbij een klein kapelkoor mijn begeleiding vormt... met dirigenten als Reinier Wakelkamp, Jan Boeke, Daan Manneke, Ronald Threels, Patrick van der Linden en (letterlijk) vele, vele anderen.

Barokmusicus: continuospeler en solist

Als strijker bij het Delta Barok Trio (blokfluit, clavecimbel/orgel en gamba, met uiteenlopende gasten) deed ik zeker tien jaar concertervaring op in de rol van continuospeler en solist, waarmee ik voort kon bouwen op de grote barok-ervaring uit mijn opleiding. Het voelt nog steeds als een tweede natuur.
Inmiddels speel ik nu weer frekwenter barokmuziek, o.m. met Barokensemble Ferroforte.
Gamba(solo-)repertoire uit de barok komt ook vaak op de lessenaar wanneer mij in een koorproject gevraagd wordt een instrumentaal intermezzo te verzorgen.

Musicus bij (muziek)theater- en dans-projecten

Projecten met dans en theater - Bewegingstheater BEWTH (project Centraal Museum), historische-dansgroepen (m.n. 15e-eeuwse dans) en dansers als Lieven Baert en dansmuzikant Frédéric Martin, poppentheater, 17e-eeuws toneel (bv in het project 1639 Tulpenmanie), leverden mij ieder op hun eigen terrein specialistische expertise op - die zich generaliseert naar andere terreinen van mijn werk - en ervaring met hedendaags repertoire.

Lespraktijk

Ik geef gamba-les sinds de vroege jaren '80, maar mijn lespraktijk is de laatste jaren 'booming'.
Voor meer over mijn lespraktijk zie de afzonderlijke pagina daarover